Doradztwo, konsultacje w zakresie sprzętu i systemów radiokomunikacji profesjonalnej
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce 2019

 

W dniach 3 - 6 września 2019 roku  EWMAL w stoisku

AKSEL Sp. z o.o. zaprezentowała radiotelefon kamuflowany

produkcji białoruskiej firmy FRIENDLY LLC.

Wraz z radiotelefonem zaprezentowano ładowarkę, dwa rodzaje

akumulatorów oraz akcesoria kamuflowane.