Doradztwo, konsultacje w zakresie sprzętu i systemów radiokomunikacji profesjonalnej
Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą

Aplikacja programowa SPECTO VMS

Specjalizowana aplikacja programowa «Specto VMS» umożliwiająca zarządzanie wszystkimi elementami systemu oraz wstępną analizę i obróbkę informacji wideo / foto / audio.

 

 

FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI

 

Zarządzanie zasadami dostępu do systemu

Specjalizowana aplikacja «Specto VMS»pozwala na zarządzanie wszystkimielementami systemu oraz na wstępnąanalizę i obróbkę materiałów wideo / foto iaudio.

 

Obróbka plików

Możliwość wydzielenia i zapisaniapotrzebnego fragmentu materiału wideo dlawygodnej, dalszej jego obróbki i zapisaniana zewnętrzny nośnik danych.

 

Wyszukiwanie informacji

Możliwość wyszukania żądanej informacjiwideo / foto / audio według komentarza,rodzaju zdarzenia, nazwiska/ nazwiy/numeru użytkownika, daty, itp.

 

Przegląd aktywności użytkowników systemu

Zapisywanie wszystkich działańużytkowników systemu z możliwością ichfiltrowania wg określonych kryteriów(nazwisko, data, numer użytkownika, itp).

 

Dodawanie komentarzy /rodzaju zdarzenia

Możliwość dodawania komentarza i typu zdarzenia do każdego zapisanego pliku.

 

Przegląd zapisów w archiwum

Wielopoziomowe archiwum z możliwościąjego przeszukiwania oraz przeglądaniazawartości plików wg określonych kryteriów(nazwisko, data, numer użytkownika, itp).